Na podstawie uchwały Nr 13/2015 Zarządu
Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
zwołuję
Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich (LGD CIW) które odbędzie się dn.15.12.2015 r.(wtorek) o godz. 16:00
w Urzędzie Miejskim w Łobzie w sali nr 21

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Sprawy statutowe:
a) otwarcie zebrania
b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
c) stwierdzenie quorum
d) przyjęcie porządku obrad


2. Podsumowanie okresu programowania 2007-2013 w zakresie wykorzystania funduszu PROW przez LGD CIW.


3. Przedstawienie informacji o bieżącej działalności LGD CIW.


4. Informacja o zmianach w procedurach LGD CIW, wynikających z nowych przepisów PROW na okres 2014-2020.


5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Statucie LGD CIW,
b) w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków LGD CIW,
c) w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady LGD CIW,


6. Przerwa


7. Wybory do Rady LGD CIW.


8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia składu Rady LGD CIW.


9. Przedstawienie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich


10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD CIW,


11. Dyskusja i wolne wnioski


12. Zamknięcie obrad


Z poważaniem
Grażyna Zaremba Szuba
Prezes Zarządu

 /dodano załącznik z uchwałami/

Załączniki:
Pobierz plik (matrialy-walne-grudzien-2015.zip)Materiały na Walne Zebranie Członków LGD CIW[.zip]1683 kB
Pobierz plik (Uchwaly-walne.zip)Uchwały[.zip]44 kB