Zapraszamy Członków Zarządu i Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na ostateczne konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. 

Projekt LSR będzie udostępniony w Biurze LGD CIW od najbliższego poniedziałku dn. 07.12.2015 w godz. 7-15