Powoli dobiega końca realizowany na terenie Gminy Resko projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne.
Projekt trwa trzy lata od 2019 roku. Dotychczas z działań projektowych skorzystały miejscowości Iglice, Komorowo, Lubień Dolny i Przemysław. W roku 2021 projektem objęte są Łagiewniki i Siwkowice.

W Łagiewnikach część inwestycyjna projektu dobiegła końca. W dniu 31 lipca 2021 r., podczas spotkania integracyjnego Mieszkańców, odbyło się uroczyste otwarcie nowego zadaszenia świetlicy. Połączono je z otwarciem nowej kaplicy. W spotkaniu uczestniczyli liczni goście – pani Renata Kulik Starosta Łobeski, pan Arkadiusz Czerwiński Burmistrz Reska, pan Andrzej Gradus Radny Powiatu Łobeskiego, pani Lidia Piskło i pan Paweł Gradus Radni Gminy Resko, pani Bożena Zarecka i pani Iwona Lewandowska z Centrum Usług Społecznych w Resku, ksiądz Grzegorz Chmiel proboszcz Parafii w Starogardzie Łobeskim, pan Rafał Michalczyszyn Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz pani Małgorzata Kuncewicz animatorka lokalna.

Spotkaniu towarzyszył przygotowany przez Mieszkańców poczęstunek oraz liczne atrakcje, w tym loteria, grill i ognisko, zabawa przy muzyce, gry, zabawy i animacje dla dzieci. Podczas realizacji projektu Mieszkańcy zyskali zadaszenie tarasu świetlicy, na którym stanęły nowe ławy i stoły oraz atrakcyjne wyposażenie świetlicy – telewizor, ekran i projektor multimedialny. Dzięki projektowy wzmocniły się więzi sąsiedzkie, a najbardziej aktywne panie myślą o założeniu Koła Gospodyń Wiejskich.

W Siwkowicach mieszkańcy zdecydowali o postawieniu wiaty na terenie gminnym, który przygotowany jest do rewitalizacji pod postawienie świetlicy kontenerowej i placu zabaw. Wiata będzie dopełnieniem powstającej strefy aktywizacji i integracji dla mieszkańców. Działania projektowe w Łagiewnikach są w trakcie realizacji. Zostało przygotowane miejsce, w którym wkrótce stanie nowa, piękna wiata rekreacyjna dla Mieszkańców.

W realizacji projektu aktywnie uczestniczy Gmina Resko. Ważnej pomocy w sprawach formalno-prawnych udziela pan Tomasz Szpak inspektor ds. inwestycji.
W realizację działań projektowych szczególnie zaangażowani są najaktywniejsi mieszkańcy – liderzy społeczni oraz sołtysi miejscowości objętych projektem pani Ewa Garbarczyk sołtys Łagiewnik i pan Jan Ciechanowski sołtys Siwkowic.

Informacja prasowa (promocja projektu)
Opracowanie: Małgorzata Kuncewicz, animator lokalny

spotkanie_animacyjne_2_-_Lagiewniki.jpgwydarzenie_animacyjne_8-_Lagiewniki.jpgwydarzenie_animacyjne_10_-_Lagiewniki.jpgzadaszenie_2_-_Lagiewniki.jpgzadaszenie_3_-_Lagiewniki.jpg