W bieżącym roku kończy się realizowany na terenie Gminy Łobez projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne.
Projekt trwa trzy lata od 2019 roku. Dotychczas z działań projektowych skorzystały miejscowości Przyborze, Rożnowo Łobeskie, Rynowo i Zajezierze. W roku 2021 projektem objęte są Bełczna i Poradz.

W Poradzu zakończona została inwestycyjna część projektu. Na placu zabaw powstała wiata rekreacyjna dla mieszkańców. Jest ona usytuowana przy świetlicy. Dzięki projektowi mieszkańcy zyskali miejsce, gdzie będą mogli wspólnie spędzać czas. Na 25 września 2021 r. na godz. 16.00 zaplanowano integracyjne spotkanie dla Mieszkańców i gości, podczas którego zostanie uroczyście otwarta nowa wiata. Spotkaniu towarzyszyć będzie poczęstunek oraz liczne atrakcje, w tym dla najmłodszych.

W Bełcznej także dobiega końca budowa wiaty. Jest ona usytuowana w centralnym miejscu wioski, w pobliżu kościoła i placu zabaw. Stanowić będzie miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji Mieszkańców. Po ukończeniu wiaty Mieszkańcy zostaną zaproszeni na uroczyste otwarcie w formie sąsiedzkiego spotkania, zorganizowanego na pożegnanie lata.

Realizatorem projektu w Gminie Łobez jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego, a Animatorką Lokalną Małgorzata Kuncewicz.
Od początku realizacji projektu aktywnie wspiera go Gmina Łobez, udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy, w tym w sprawach formalno-prawnych.
W realizację działań projektowych szczególnie zaangażowani są najaktywniejsi mieszkańcy – liderzy społeczni oraz sołtysi miejscowości objętych projektem pani Ewa Zwerzchowska sołtys Bełcznej i pani Helena Olejnik sołtys Poradza.

Informacja prasowa (promocja projektu)
Opracowanie: Małgorzata Kuncewicz, animator lokalny

budowa_wiaty_-_Poradz.jpgbudowa_wiaty_1_-_Belczna.jpgbudowa_wiaty_1_-_Poradz.jpgspotkanie_animacyjne_-_Belczna.jpgspotkanie_animacyjne_-_Poradz.jpgspotkanie_animacyjne_1_-_Belczna.jpgwiata_-_Belczna.jpgwiata_-_Poradz_2.jpg