W Gminie Łobez dobiega końca realizowany od 2019 roku projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne. Projektem w ciągu trzech lat objętych zostało sześć miejscowości, ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Łobez na lata 2017 – 2023: Przyborze, Rożnowo Łobeskie, Rynowo, Zajezierze, Bełczna i Poradz.

Realizatorem projektu w Gminie Łobez jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego, a Animatorem Lokalnym Małgorzata Kuncewicz.

Gmina Łobez od początku realizacji projektu aktywnie go wspiera, udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy, w tym w sprawach formalno-prawnych. W realizację działań szczególnie zaangażowani są sołtysi oraz lokalni liderzy społeczni.

W roku 2021 w sąsiadujących ze sobą miejscowościach Bełczna i Poradz powstały wiaty rekreacyjne dla mieszkańców. Jesienią w obydwu miejscowościach zorganizowano wydarzenia animacyjne – sąsiedzkie spotkania dla mieszkańców, podczas których dokonano otwarcia wiat.

Spotkanie w Poradzu odbyło się 25 września. Mieszkańcy spotkali się przy wspólnym poczęstunku. Zorganizowano i zapewniono atrakcje dla dzieci – trampoliny, dmuchańce, gry i zabawy. Spotkaniu towarzyszyły dobry nastrój, sąsiedzka przyjazna atmosfera oraz słoneczna pogoda. Zaproszenie na spotkanie przyjęła pani Magdalena Chmura Sekretarz Gminy Łobez oraz pani Monika Makurat Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez grupę inicjatywną z panią sołtys Heleną Olejnik na czele oraz przez miejscowych wolontariuszy.

W Bełcznej otwarcie wiaty świętowano 2 października. Był pyszny poczęstunek w formie grilla, gorąca zupa i napoje, a także przepyszne ciasta upieczone przez mieszkanki Bełcznej. Dla dzieci przygotowano atrakcje – dmuchańce, trampoliny. Podczas spotkania dopisały humory i piękna pogoda. W wydarzeniu uczestniczyła pani Krystyna Bogucka Radna Gminy Łobez oraz pan Witold Mazur kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Wiata została poświęcona przez miejscowego proboszcza księdza Jacka Szunejko. Spotkanie przygotowała grupa inicjatywna, której przewodzi pani sołtys Ewa Zwierzchowska.

Dzięki realizacji projektu w Poradzu i Bełcznej miejsca integracji, rekreacji i spotkań dla mieszkańców zyskały na atrakcyjności i funkcjonalności. Wiaty stanęły w centralnych częściach miejscowości, na ogrodzonych placach zabaw.

 

Informacja prasowa (promocja projektu)

Opracowanie: Małgorzata Kuncewicz, animator lokalny

Poradz__-_wydarzenie_animacyjne1.jpgPoradz__-_wydarzenie_animacyjne4.jpgPoradz__-_wydarzenie_animacyjne6.jpgWydarzenie_animacyjne_-_Belczna2.jpgWydarzenie_animacyjne_-_Belczna3.jpgWydarzenie_animacyjne_-_Belczna5.jpg