/Aktualizacja - dodano materiały do pobrania/

Na podstawie uchwały Nr ……/2015 Zarządu
Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
zwołuję

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich (LGD CIW) które odbędzie się dn.12.stycznia 2016 r. (wtorek ) o godz. 15:45
w Urzędzie Miejskim w Łobzie w sali nr 21

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy statutowe:
 2. otwarcie zebrania
 3. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 4. stwierdzenie quorum
 5. przyjęcie porządku obrad
 6. Przedstawienie informacji o bieżącej działalności LGD CIW.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego
 9. W sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej
 10. W sprawie uzupełnienia składu Rady
 11. W sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
 12. W sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju
 13. Dyskusja i wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad

Z poważaniem

Grażyna Zaremba Szuba

Prezes Zarządu

 

Materiały na Walne Zebranie: