Na podstawie uchwały nr 11/2021 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
z dnia 18 listopada 2021 r.

z w o ł u j e  się

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

które odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godzinie 10:45 w siedzibie LGD CIW 
przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy statutowe:
  a) otwarcie zebrania,
  b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
  c) stwierdzenie quorum,
  d) przyjęcie porządku obrad,
 2. Wybory do Rady LGD CIW,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia składu Rady LGD CIW,
 4. Dyskusja i wolne wnioski,
 5. Zamknięcie obrad.