W dniu 4 kwietnia 2022 roku zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie Programem!

1. W konkursie 3/2022 – Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna (konkurs)  -  wpłynął 1 wniosek,
2. W konkursie 1/2022/G – Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców -  wpłynęło 5 wniosków.

Przed Biurem LGD, a przede wszystkim przed Radą, ocena Państwa wniosków.
O jej przebiegu oraz wynikach będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

W załączeniu rejestry złożonych w konkursach wniosków, które zostaną poddane ocenie.