W dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.
 
Posiedzenie związane jest z oceną wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły do Biura LGD CIW w ramach Konkursów:
- 3/2022 - Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna (konkurs),
- 1/2022/G - Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców (grant).