Szanowni Państwo, Członkowie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,

 

W związku z wybraniem naszej Organizacji w konkursie na realizację strategii 2014 -2020 zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystym podpisaniu Umowy ramowej w obecności Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy i przedstawicieli Wydziału PROW UM.

 

Spotkanie odbędzie sie dnia 06 maja 2016 r. (piątek) o g. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Łobzie.

 

Wybranie naszej Organizacji w w/w Konkursie oznacza, że za pośrednictwem LGD CIW na terenie Powiatu Łobeskiego przeprowadzone będą konkretne działania m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. na kwote ponad 6.350.000,00 zł, w tym na realizację LSR - 5.000.000,00 zł.

Więcej informacji o Konkursie:

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/lokalne-strategie-rozwoju-wybrane

 

Lista wybranych lokalnych strategii rozwoju LGD i LGR woj. zachodniopomorskiego:

 

1. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieściu

2. Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

3. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

4. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w Rozwoju"

5. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

6. Stowarzyszenie "WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju*

7. Stowarzyszenie "Lider Pojezierza”*

8. Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński"

9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

10. Lokalna Grupa Działania - "Powiatu Świdwińskiego"

11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim*

12. Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"

13. Centrum Inicjatyw Wiejskich

14. Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów wiejskich

15. Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego

16. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

17. Lokalna Grupa Działania Gryflandia

W wykazie podkreślono lokalne grupy rybackie

* stowarzyszenia wielofunduszowe, a więc finansowane z PROW i PO Rybactwo i Morze.