Uchwała nr 10/2022

Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

z dnia 15.09.2022 roku

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków LGD CIW

 

 

Na podstawie §19 ust. 5 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich oraz §7 pkt. 10 Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich Zarząd uchwala, co następuje:

 

§1

Zwołuje się Walne Zebranie Członków LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na dzień 30 września 2022 roku na godzinę 14:45

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Porządek obrad 30.09.2022.doc)Porządek obrad 30.09.2022.doc[ ]34 kB