Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż uchwałą z dnia 13 września 2022 roku podjął decyzję o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy  na projekt grantowy  i ogłoszeniu naboru uzupełniającego.

Przedmiotowy projekt grantowy dotyczy wniosków grantowych, które wpłynęły do Biura LGD CIW w ramach naboru nr 1/2022/G Aktywizacja i integracja mieszkańców

Niniejsza decyzja wynika z faktu wycofania się z realizacji zadania przez jednego z grantobiorców, a co za tym idzie konieczności uzupełnienia braku niezbędnego do realizacji Projektu Grantowego w pełnym zakresie.