Zapytanie ofertowe

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz konsultacje eksperckie w zakresie planowania rozwoju lokalnego obszaru LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz konsultacje eksperckie w zakresie planowania rozwoju lokalnego obszaru LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w percpektywi finansowej 2021 - 2027

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23 stycznia 2023 roku do godz. 15.00 zgodnie z załączonymi dokumentami na adres Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.