Szanowni Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego

W związku z wybraniem LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w konkursie na realizację strategii 2014 -2020 w dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Łobzie odbyła sie uroczystość podpisania Umowy ramowej w obecności Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy. W imieniu naszej organizacji Umowę podpisała Grażyna Zaremba - Szuba, Prezes Zarządu i Lidia Lalak- Szawiel, Skarbnik Zarządu.

Wybranie naszej Organizacji w w/w Konkursie oznacza, że za pośrednictwem LGD CIW na terenie Powiatu Łobeskiego przeprowadzone będą konkretne działania m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. na kwotę ponad 6.350.000,00 zł, w tym na realizację LSR - 5.000.000,00 zł. Nabory wniosków ruszą jeszcze w bieżącym roku. Zapraszamy do siedziby
Stowarzyszenia: Łobez, ul. Drawska 6.

Więcej informacji o Konkursie:

www.wzp.pl

Videorelacja z Uroczystego podpisania Umowy Ramowej 
www.lobez24.pl