W dniu 13 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się szkolenie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER z zakresu poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROPW na lata 2014-2020. W trakcie szkolenia skierowanego do pracowników Lokalnych Grup Działania województwa zachodniopomorskiego pracownicy wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego omówili zasady przyznawania pomocy oraz wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami, a także formularz wniosku o płatność. W szkoleniu tym wzięli udział pracownicy naszej LGD - Bożena Zarecka, Ewelina Turkowska - Płowczyk i Anna Doroszko.