Podstawa prawna:
Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020

Cel konsultacji:
Celem konsultacji jest zapewnienie jak najszerszego udziału społeczeństwa w działaniach podejmowanych na rzecz obszaru LSR. 

Uprawnieni do konsultacji:
Uprawnieni do konsultacji są mieszkańcy obszaru LSR.

Czas trwania konsultacji:

14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Wiejskich, tj. od 10 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

Forma konsultacji:
Informacja o konsultacjach, zawierająca w załączeniu konsultowany dokument, udostępniona zostanie na stronie internetowej www.lobez.org

Opinię dotyczącą konsultowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju mieszkańcy obszaru LSR wyrazić mogą w następujący sposób:

  • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza - na adres korespondencyjny Centrum Inicjatyw Wiejskich: ul. Drawska 6, 73-150 Łobez;
  • pisemnie - przy wykorzystaniu załączonego formularza - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe informacje:
Zmiany wprowadzone do LSR zaznaczone zostały kolorem czerwonym. 

Opinie składane pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego uwagi oraz zawierać jego adres zamieszkania i dane do kontaktu (telefon, e-mail). Opinie niepodpisane lub niezawierające ww. danych uznane zostaną za nieważne.

Za prawidłowy termin złożenia opinii pisemnej uznaje się datę wpływu do Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Ewelina Turkowska,  Dyrektor Biura LGD CIW, tel. 91 57 37 329,  691 060 485