W imieniu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zapraszamy do składania wniosków na działania aktywizujące ( nabór 2016 ) realizowane na terenie Powiatu Łobeskiego.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedstawiciele/ członkowie stowarzyszeń, rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, klubów oraz grup nieformalnych z terenu Powiatu Łobeskiego.

 

Kwota dostępnych środków wynosi 22.500,00 zł. Możliwe będzie wybranie 30 projektów i przyznanie na każdą operację jednorazowej kwoty dofinansowania w wys. 750,00 zł brutto/ brutto. W czasie trwania naboru tj. w okresie od 06.06.2016 do 14.06.2016 r. należy złożyć w 1 egzemplarzu wypełniony "Wniosek na działania aktywizujące".

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, Łobez, ul. Drawska 6

Harmonogram naboru wniosków na działania aktywizujące:

 

  • Termin składania wniosków: 06.06.2016 – 14.06.2016 r.

  • Posiedzenie komisji oceniającej: 14.06.2016 r.

  • Wyniki konkursu opublikowane na www.lobez.org: 15.06.2016 r.

  • Realizacja zadań aktywizujących możliwa w terminie: 18.06.2016 – 30.08.2016

 

Więcej informacji na temat naboru oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na www.lobez.org.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz_wniosku aktyw. lgd ciw 2016 (1) (1).doc)Wniosek[ ]115 kB
Pobierz plik (lista obecności.docx)Lista obecności[ ]22 kB
Pobierz plik (POROZUMIENIE PARTNERSKIE lgdciw 2016.docx)Porozumienie partnerskie[ ]25 kB
Pobierz plik (REGULAMIN PROGRAMU lgd ciw (2) 2016.docx)REGULAMIN PROGRAMU[ ]39 kB
Pobierz plik (Spraw_z_realizacji_dzialania aktywiz lgd ciw 2016.doc)Sprawozdanie[ ]40 kB