Na podstawie uchwały Nr .../2016  Zarządu

Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie
z w o ł u j ę

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

które odbędzie się dn. 22 czerwca 2016 r. o godz. 15:45
w Urzędzie Miejskim w Łobzie, sala 21

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawy statutowe:
 2. otwarcie zebrania
 3. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 4. stwierdzenie quorum
 5. przyjęcie porządku obrad
 6. Przedstawienie sprawozdań działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2015 przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich za rok 2015,
 9. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2015 r.
 10. Przedstawienie Planu Działania i Preliminarza Budżetowego Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na 2016 rok,
 11. Podjęcie uchwał:
 12. w sprawie zatwierdzenia Planu Działania i Preliminarza Budżetowego Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich na rok 2016,
 13. Dyskusja i wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad

 

Z poważaniem

Grażyna Zaremba Szuba

Prezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (materiały na Walne.zip)Materiały na walne[zip]1668 kB