Informacja o wynikach konkursu ogłoszonego na zorganizowanie wyżywienia i noclegu podczas dwudniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego pt. „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRAKTYCE I TEORII” w dniach 28-29.06.2016W wyniku oceny ofert złożonych przez usługodawców w ramach konkursu ogłoszonego na zorganizowanie wyżywienia i noclegu podczas dwudniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego pt. „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRAKTYCE I TEORII” w dniach 28-29.06.2016, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 14.06.2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2016 wpłynęły 2 oferty:

  1. Dwór Pomorski Luboradza,
  2. Młyn nad Starą Regą Tarnowo

Zarząd Lokalnej Grupy Działania dokonał oceny ofert zgodnie z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym:

  1. Dwór Pomorski Luboradza 70 pkt.,
  2. Młyn nad Starą Regą Tarnowo 98,54 pkt.

W wyniku oceny dokonano wyboru oferty złożonej przez Młyn nad Starą Regą w Tarnowie.Grażyna Zaremba Szuba
Prezes Zarządu LGD CIW