Szanowni Państwo!

 

W dniu 27.07.2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR. Wzory ww. formularzy uzyskały akceptację MRiRW.

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych


Jednocześnie informujemy, iż wersja elektroniczna obowiązujących dokumentów została udostępniona również na stronie internetowej ARiMR:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html