Materiały na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich do pobrania w załączeniu.