W imieniu Zarządu LGD CIW  informujemy, że z przyczyn niezależnych od Organizatora nastąpiła zmiana miejsca spotkania członków na Walnym Zebraniu:

 

Walne Zebranie LGD CIW odbędzie się 03.10.br (poniedziałek) o g. 15:45 w Łobzie,

ul. Drawska 6, sala konferencyjna IIp. (siedziba lgd ciw).