Szanowni Państwo

Członkowie Rady LGD CIW

Mężowie Zaufania

 

 

 

W imieniu Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich z a p r a s z a m y członków Rady LGD CIW oraz Mężów Zaufania do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu w zakresie umiejętności pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji za pośrednictwem lgd.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25 i 26 października 2016 r. (wtorek, środa) w godz. 10-15 w Łobzie w siedzibie LGD CIW.

Szkolenie przeprowadzi Pani Anna Mówińska, Firma VERTE – współpracująca z LGD CIW od 2011 r., konsultant LSR LGD CIW 2014-2020.

 

Program spotkania obejmuje:

 

Część teoretyczna:

  1. Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2016 – 2023 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

  2. Szczegółowa analiza Regulaminu Rady LGD CIW z załącznikami, w tym m.in.: deklaracja poufności i bezstronności, Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami, Rejestr interesu członków Rady, Karta oceny zgodności operacji  z LSR.

  3. Prezentacja Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów z poszczególnych zakresów, zasady naboru i oceny wniosków oraz realizacji celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.

Część praktyczna:

  1. Próbna ocena przykładowych wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wybory, zgodnością z LSR oraz obowiązującymi wytycznymi.

 

Każdy z uczestników otrzyma komplet niezbędnych materiałów, a na zakończenie szkolenia weźmie udział w teście sprawdzającym wiedzę i nabyte kompetencje.

Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

 

 

Udział członków Rady w szkoleniu jest obowiązkowy.

 

 

 

Łobez, 10.10.2016 Z poważaniem–

Grażyna Zaremba Szuba

Prezes Zarządu