Na podstawie uchwały nr 17/2016

Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie

z dnia 17.11.2016 r.

z w o ł u j ę

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

które odbędzie się 5 grudnia 2016 r.(poniedziałek) o godz. 15.45

w siedzibie LGD CIW, w sali konferencyjnej (nr 206), ul. Drawska 6 w Łobzie

 

Proponowany porządek obrad

1. Sprawy statutowe:

a) otwarcie zebrania,

b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,

c) stwierdzenie quorum,

d) przyjęcie porządku obrad.

2. Wniosek Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w sprawie dokonania zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

3. Informacja o konsultacjach zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

b) w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

c) w sprawie zmiany planu wydatków środków własnych na 2016 r.,

d) w sprawie uchylenia uchwały 7/2016 LGD CIW z dnia 3.10.2016 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

5. Dyskusja i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,
Grażyna Zaremba-Szuba
Prezes Zarządu LGD CIW

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała 17_2016 Zwołanie WZC-1.pdf)Uchwała 17/2016[Zwołanie WZC LGD CIW]175 kB