Na podstawie Uchwały nr 18/2016

Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich”

z dnia 01.12.2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/ 2016 Zarządu LGD CIW z dnia 16.11.2016

przesuwam termin 

Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie 

na 12 grudnia 2016 r.(poniedziałek) o godz. 15.45

w siedzibie LGD CIW, w sali konferencyjnej (nr 206), ul. Drawska 6 w Łobzie

 

Proponowany porządek obrad pozostaje bez zmian. 

Materiały dostępne będą na stronie internetowej CIW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

b) w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

c) w sprawie zmiany planu wydatków środków własnych na 2016 r.,

d) w sprawie uchylenia uchwały 7/2016 LGD CIW z dnia 3.10.2016 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

5. Dyskusja i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem,
Grażyna Zaremba-Szuba
Prezes Zarządu LGD CIW