Poniżej komplet materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie w dniu 12 grudnia 2016 r.(poniedziałek) o godz. 15.45 w siedzibie LGD CIW, w sali konferencyjnej (nr 206), ul. Drawska 6 w Łobzie. 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy statutowe:

a) otwarcie zebrania,

b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,

c) stwierdzenie quorum,

d) przyjęcie porządku obrad.

2. Wniosek Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w sprawie dokonania zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

3. Informacja o konsultacjach zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

b) w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

c) w sprawie zmiany planu wydatków środków własnych na 2016 r.,

d) w sprawie uchylenia uchwały 7/2016 LGD CIW z dnia 3.10.2016 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

5. Dyskusja i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
Pobierz plik (10_2016.doc)Uchwała 10/2016[Zmiany w Regulaminie Rady]30 kB
Pobierz plik (11.2016.docx)Uchwała 11/2016[Zmiany w Statucie CIW]25 kB
Pobierz plik (12_2016.doc)Uchwała 12/2016[Zmiany w planie wydatków]29 kB
Pobierz plik (13_2016.doc)Uchwała 13/2016[Uchylenie uchwały 7/2016]29 kB
Pobierz plik (Plan wydatkowania środków własnych w roku 2016r.odt)Zał. do uchwały 12/2016[Zmiany w planie wydatków]20 kB
Pobierz plik (Regulamin Rady LGD CIW komlpet_poprawki 12.12.16.docx)Zał. do uchwały 10/2016[Zmiany w Regulaminie Rady]700 kB
Pobierz plik (statut CIW zmiany 12.12.16.doc)Zał. do uchwały 11/2016[Zmiany w Statucie CIW]98 kB