Na podstawie uchwały nr 19/2016

Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie

z dnia 20.12.2016 r.

z w o ł u j ę

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

które odbędzie się 4 stycznia 2017 r.(środa) o godz. 14.45

w Urzędzie Miasta Łobez, sala nr 21

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy statutowe:  

a) otwarcie zebrania,

b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,

c) stwierdzenie quorum,

d) przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja dotycząca bieżącej działalności LGD CIW.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

b) w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

c) w sprawie upoważnienia Zarządu LGD CIW do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminie pracy Rady LGD CIW,

d) w sprawie preliminarza wydatków środków własnych na rok 2017,

e) w sprawie preliminarza kosztów realizacji projektu p.n. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w roku 2017.

4. Dyskusja i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Zarządu 19_2016 zwołanie WZC 4.01.17 z porzadkiem obrad.pdf)Uchwałą 19/2016[Zwołanie WZC LGD CIW]199 kB