Poniżej komplet materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie w dniu 4 stycznia 2017 r.(środa) o godz. 14.45 w Urzędzie Miasta Łobez, sala nr 21.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy statutowe:  

a) otwarcie zebrania,

b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,

c) stwierdzenie quorum,

d) przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja dotycząca bieżącej działalności LGD CIW.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

b) w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich,

c) w sprawie upoważnienia Zarządu LGD CIW do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminie pracy Rady LGD CIW,

d) w sprawie preliminarza wydatków środków własnych na rok 2017,

e) w sprawie preliminarza kosztów realizacji projektu p.n. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w roku 2017.

4. Dyskusja i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Załączniki:
Pobierz plik (1.2017 uchwała zmiany w statucie popr. BS.doc)Uchwała 1/2017[Zmiany w Statucie CIW]61 kB
Pobierz plik (2.2017 uchwała zmiany w Regulaminie Rady popr. BS.doc)Uchwała 2/2017[Zmiany w Regulaminie Rady]30 kB
Pobierz plik (3.2017 uchwała upoważnienie dla zarządu popr. BS.doc)Uchwała 3/2017[Upoważnienie ]33 kB
Pobierz plik (4.2017 uchwała preliminarz wydatków środków własnych popr. BS.doc)Uchwała 4/2017[Środki własne 2017 - plan]25 kB
Pobierz plik (5.2017 uchwała preliminarz wydatków dot. aktywizacji popr. BS.doc)Uchwała 5/2017[Koszty bieżące i aktywizacja 2017 - plan]25 kB
Pobierz plik (statut CIW zmiany 4.12.2016.doc)Statut CIW[Zmiany 4.01.2017]100 kB