Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich jest w trakcie realizacji akcji informacyjnej dotyczącej naborów wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w trzech konkursach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej

2. Rozwój działalności gospodarczej

3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna. 

Dotychczas odbyliśmy, cieszące się Państwa zainteresowaniem, spotkania informacyjne we wszystkich gminach powiatu łobeskiego:

1. 27 marca w Łobzie - uczestniczyło 15 osób

2. 28 marca w Węgorzynie - uczestniczyło 10 osób

3. 29 marca w Resku - uczestniczyło 7 osób

4. 30 marca w Radowie Małym - uczestniczyło 6 osób

5. 31 marca w Dobrej - uczestniczyło 7 osób.

Podczas spotkań informowaliśmy o głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zasadach wsparcia z Leader PROW na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwijanie działalności gospodarczej, zasadach wsparcia na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kryteriach i zasadach wyboru projektów. 

8 i 9 kwietnia promowaliśmy działalność Centrum Inicjatyw Wiejskich oraz udzielaliśmy informacji o prowadzonych naborach podczas "XIII Łobeskiej Baby Wielkanocnej" -największej folklorystycznej imprezy województwa zachodniopomorskiego, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Łobzie, przy współorganizacji Gminy Łobez. Partnerami imprezy były pozostałe samorządy gminne powiatu, stowarzyszenia lokalne, Zespół Szkół w Łobzie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Zamek Książąt Pomorskich, Slow Food. Był to bardzo udany kiermasz świąteczny, promujący tradycje rękodzielnictwa artystycznego, lokalnych twórców oraz sztukę kulinarną. Mieliśmy wspaniałą okazję do spotkania z mieszańcami naszego powiatu. 

Od początku kwietnia w każdej z gmin prowadzimy punkty konsultacyjne, w których spotykamy się z Państwem, aby rozmawiać o Państwa pomysłach na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Czekamy na Państwa zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

 

DOBRA

RADOWO

MAŁE

RESKO

ŁOBEZ

WĘGORZYNO

MIEJSCE

Urząd Miejski

Gminny Ośrodek Kultury

Centrum Kultury

Urząd Miejski

Urząd Miejski

GODZ.

16.00 – 18.00

TERMINY

Poniedziałki:

3, 10, 24 kwietnia

Wtorki:

4, 11, 25 kwietnia

Środy:

5, 12, 26 kwietnia

Czwartki:

6, 20, 27 kwietnia

Piątki:

7, 21, 28 kwietnia

W dniu 19 kwietnia planujemy przeprowadzenie dla Państwa szkolenia z pisania wniosku i biznesplanu. Szczegóły dotyczące szkolenia w osobnym komunikacie. 

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 jesteśmy dla Państwa dostępni w naszej siedzibie w Łobzie przy ul. Drawskiej 6 oraz pod telefonem - 91 57 37 329. Zapraszamy!