Z radością dzielimy się z Państwem informacją, iż projekt Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich uzyskał dofinansowanie w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 3 - Aktywni obywatele). projekt nosi tytuł "Parki Twórczości Społecznej - Wzmacnianie kompetencji społecznych w grupie liderów wsi Gminy Łobez poprzez utworzenie miejsc aktywności i integracji społecznej na bazie wiejskich parków. 

Celem głównym zadania jest przygotowanie czterech zespołów liderskich, każdy po co najmniej 10 osób, oraz czterech modelowych miejsc dospołecznych w formie parków wyposażonych w scenariusze zajęć i formy animacji, jako przykładu dla innych gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego.

Zadanie dotyczy aktywizacji społecznej mieszkańców czterech wsi w gminie Łobez, powiecie łobeskim: Bełczna, Dobieszewo, Unimie, Zagórzyce. Wsie te opuszczane są przez ludzi młodych i aktywnych. Coraz trudniej tam o liderów i organizatorów działań społecznych i kulturalnych, którzy mogliby aktywizować społeczność. W tej sytuacji proponujemy przygotowanie nie pojedynczych liderów, lecz zespołów liderskich, które uczyć się będą poprzez działanie. Działania natomiast związane będą z tworzeniem w każdej ze wsi parku. Nie będą to jednak zwykłe parki. Będą to miejsca wyróżniające się, jedyne w swoim rodzaju, nawiązujące do historii wsi i zainteresowań jej mieszkańców. W tych parkach w przyszłości mają być prowadzone zajęcia nawiązujące do ich tematyki. Została ona wybrana podczas kilku spotkań z mieszkańcami wsi.

 • W Bełcznej powstanie Park Grusz, jako uzupełnienie historycznej alei grusz i przyczynek do utworzenia wioski gruszkowej.
 • W Dobieszewie powstanie Park Św. Mateusza, który jest patronem miejscowego kościoła. Święty ten opiekuje się celnikami, osobami pracującymi przy pieniądzach i alkoholikami. Park ma powstać na bazie zaniedbanego parku podworskiego.
 • W Unimiu, także na bazie zaniedbanego parku podworskiego, powstanie Park Harmonii, ze względu na muzyczne i malarskie zainteresowania kilku mieszkańców tej wsi. 
 • W Zagórzycach powstanie Park Wodny Św. Marcina, bo jest on patronem miejscowego kościoła. W nawiązaniu do tego zaczęto tu hodować gęsi. Park ma powstać na kawałku nieużytku nad rzeczką.

Parki poprzez ciekawe rozwiązania i prowadzone w nich zajęcia mają się stać atrakcją wsi. Mieszkanie w miejscu ciekawym dla innych pobudza chęć do aktywności obywatelskiej i daje pomysły i odwagę do działalności gospodarczej. Projekt obejmie m.in. następujące działania:

 • Wyłonienie nieformalnych liderów społecznych w czterech wsiach oraz ich edukacja w kierunku podniesienia kompetencji społecznych w pełnieniu roli lidera i kreatywności w tworzeniu nowych przestrzeni użytku publicznego. Uczestnicy podniosą poziom umiejętności poprzez szkolenie w działaniu na treningach kreatywności, rozwoju talentów, umiejętności społecznych, liderskich i animacyjnych. 
 • Utworzenie nowych miejsc aktywności i integracji mieszkańców pod nazwą: Parki Twórczości Społecznej. 

Do realizacji projektu zaprosimy partnerów formalnych i nieformalnych:

 • Gmina Łobez,
 • Starostwo Powiatowe w Łobzie,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łobzie,
 • Łobeski Dom Kultury,
 • OSP Zagórzyce.

Na naszej stronie internetowej założymy specjalną zakładkę projektową, w której informować będziemy na bieżąco o działaniach projektowych. Liczymy na Państwa zainteresowanie naszymi działaniami. Zapraszamy do współpracy! 

Gratulujemy pozostałym organizacjom z województwa zachodniopomorskiego, które uzyskały dofinansowanie w priorytetach 3 i 4! 

Zarząd i pracownicy Biura LGD CIW

 

WYNIKI KONKURSU FIO