W dniu 9 maja 2017 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie Programem!

W konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej złożonych zostało 10 wniosków, w konkursie na rozwój działalności gospodarczej - 3 wnioski. Również 3 wnioski wpłynęły w konkursie na budowę lub przebudowę infrastruktury rekreacyjnej.

Przed Biurem LGD, a przede wszystkim przed Radą ocena Państwa wniosków. O jej przebiegu oraz wynikach informować będziemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

W tym roku zapraszać będziemy Państwa także na kolejne konkursy.