Wczoraj, 10 maja, w naszej siedzibie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD CIW. Dziękujemy za udział w spotkaniu!

     

W czasie Zebrania wyłonione zostały nowe składy organów.

W Zarządzie LGD CIW znaleźli się:
1. Grażyna Zaremba-Szuba - Prezes
2. Małgorzata Błażczak - Wiceprezes
3. Lidia Lalak-Szawiel - Skarbnik
4. Paweł Bot
5. Zygmunt Bławzdziewicz
6. Jolanta Furman
7. Gmina Radowo Małe
8. Bożena Kontowicz
9. Zbigniew Martyniak
10. Tomasz Mechliński
11. Rafał Michalczyszyn
12. Jarosław Strózikowski

Komisję Rewizyjną tworzą:
1. Edward Stanisławczyk - Przewodniczący
2. Ewa Radanowicz - Wiceprzewodnicząca
3. Maria Sławska
4. Mariusz Wijatyk

WZC, w związku ze złożonymi rezygnacjami, dokonało także uzupełnienia składu Rady LGD CIW, do którego weszli:
1. Anna Gizewska
2. Joanna Jabłońska
3. Joanna Mały
4. Henryk Milczarkowski
5. Sylwia Sławińska
6. Tomasz Szpak
7. Łukasz Wójcicki
(pełen aktualny skład Rady wkrótce na naszej stronie)

Wszystkim nowym członkom organów LGD CIW serdecznie gratulujemy!
Biuro LGD CIW