Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich - ankieta dotycząca tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 
Szanowni Państwo,
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Łobeskiego).
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów życia codziennego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 min.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważnym materiałem źródłowym dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027.

Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacje społeczne.

Zarząd  LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich