Godziny urzędowania pracowników
BIURA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH:


Dyrektor biura Ewelina Turkowska-Płowczyk
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR
Małgorzata Kuncewicz
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00