Szanowni Państwo, Członkowie Rady i Zarządu LGD CIW,

Zgodnie z zapowiedzią o przystąpieniu do opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju LGD CIW serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Warsztacie Strategicznym, który odbędzie się w dniach 27 i 28.07.2015 r. To dwudniowe spotkanie pomoże nam wspólnie wystartować, omówić zakres zadań, poszerzyć wiedzę o czekających nas zmianach. 

Warsztat odbędzie się w Dworku Tradycja o g. 9:00. Moderatorem szkolenia będzie Pani Anna Mówińska wraz  z zespołem.
Program spotkania przewiduje pracę do g. 16:00 ( wraz z przerwami na poczęstunek).
Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału i obowiązkowe przybycie.

Z poważaniem,
Dyrektor Biura LGD CIW
Bożena Zarecka